A Kormány által 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának (MIS) egyik leghangsúlyosabb célkitűzése a hazai adatgazdaság beindítása, valamint a digitális ökoszisztéma, azon belül az adatgazdasági ökoszisztéma fejlesztése. Ennek megvalósítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. keretei között a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont (NATUK) végzi.

A NATUK a MIS-re vonatkozó intézkedések végrehajtása céljából a mesterséges intelligenciával és adatgazdasággal összefüggő feladatokat látja el. Az adatgazdaságnak Magyarország versenyképességét és szuverenitását kell szolgálnia. Ezen alapelv mentén alakítjuk ki és indítjuk be a hazai adatgazdaságot.

A Tudásközpont kiemelt projektje az adattárca, valamint az adatgazdaságot érintő kérdések szabályozása mellett közgazdasági modellek felállításával foglalkozik, továbbá a gazdaságélénkítés egyik eszközeként a magyar kis- és középvállalkozásokat ösztönzi az adatintenzív működésre. A NATUK adatvezérelt, személyre szabott adatgazdasági, közpolitikai, közigazgatási és jogi minőségbiztosítást végez.

A NATUK feladata négy – közgazdasági, jogi, műszaki és közpolitikai – dimenzió mentén egy adatvezérelt és minőségbiztosítással támogatott folyamatrendszer kialakítása. A NATUK a nemzetközi jó gyakorlatok átültetésével, valamint a szereplők érdekeltségének tudatosításával a magán adatvagyon fölötti rendelkezés és a magán adatvagyon készletek aktiválásának ösztönzésére törekszik, amelynek eredménye a magyarországi adatgazdasági ökoszisztéma nemzetközi versenyképességének növekedése.

A MIS Transzformatív programok fejezete önállóan is nevesíti az adattárca létrehozását, amelynek elsődleges célja az állampolgárok, illetve a magyar KKV-k saját adataik feletti közvetlen rendelkezés lehetővé tétele, továbbá ezen adataik másodlagos felhasználásából eredő gazdasági előnyökből, jövedelmekből való részesülésük megteremtése. Az adattárca létrehozására irányuló projekt a fenti négy dimenzió mentén, kiemelt ágazatonként – agrárgazdasági, élelmiszeripari, egészségügyi, okos város és sport ágazati – önálló felhasználási esetekre fókuszálva jelölte ki mérföldköveit.

Az adattárcával elérendő gazdasági-társadalmi célok többek között kapcsolódnak az Európai Bizottság Digitális Évtized 2030-ig tartó stratégia megvalósításához, valamint hozzájárulnak a DESI digitális készségek mérőszámaiban történő pozitív elmozduláshoz és a 2030 Digitális Iránytű magasan képzett digitális szakemberszám célkitűzés eléréséhez is.

Magyarország érdeke, hogy ne maradjon le a globális digitális versenyben és hatékonyan tudjon bánni nemzeti adatvagyonával, amellyel segíti a vállalkozásokat és könnyebbé, egyszerűbbé teszi az állampolgárok mindennapi életét.